Szkoła biblijna


30
maj 2020
„Słowo” Jana i droga Kościoła

Jan pisząc Ewangelią miał za zadanie głosić Jezusa jako Boga i głosić Jezusa jako człowieka. Uczynił to w ten sposób, że na początku Ewangelii napisał wspaniały hymn, który nawiązuje do samego początku Pisma Świętego. W pierwszych słowach wyrażając tajemnicę Jezusa Jan napisał tak: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo”. Całe doświadczenie Jezusa zostało nazwane SŁOWO, które po grecku znamy jakoLOGOS. W Starym Testamencie oznaczało ono SŁOWO, które pochodzi od Boga. Kiedy sięgniemy do Księgi Rodzaju, to na początku opowiadania o stworzeniu świata i człowieka czytamy:......

Czytaj więcek


23
maj 2020
Trudności w pisaniu i wezwanie do działania albo modlitwa

Pisząc ewangelię z perspektywy czasowo już dużo dalszej aniżeli pozostali ewangeliści, ponadto pisząc do zhellenizowanych Żydów św. Jan stanął wobec konkretnych trudności. Pierwsze z nich było takie, że Jan mógł nauczać, że Jezus jest Bogiem, ale wówczas Żydzi zarzuciliby mu, że Bóg jest JEDEN JEDYNY. W jaki sposób Jezus jest Bogiem, skoro Bóg jest jedyny? Jan staje przed trudnością, jak to wyjaśnić Żydom, żeby ich uchronić ich przed zagrożeniem politeizmu. Druga z kolei trudność była taka, że Grecy mogli bardzo łatwo zgodzić się na to, że Jezus jest Bogiem, bo przecież sami......

Czytaj więcek


16
maj 2020
Problem z pisaniem ewangelii i PARAKLETOS

Jan Apostoł po Zmartwychwstaniu i Wniebowstąpieniu Jezusa wiele czasu spędził w Efezie, gdzie nauczał. Była tam wspólnota złożona z Żydów, ale bardzo silnie shellenizowanych, czyli będących pod bardzo dużym wpływem kultury greckiej. Ci Żydzi już nie znali języka hebrajskiego ani aramejskiego, ale mówili wyłącznie po grecku. Biblia, którą znali (Stary Testament) również była po grecku, a nazywała się Septuaginta, przetłumaczona mniej więcej 200 lat wcześniej w Aleksandrii. Co to oznaczało? Że tamtejsza wspólnota myślała o Bogu po grecku iwyrażała swoją wiarę po grecku. A wiemy doskonale, że tamtejsza kultura miała swoją rozwiniętą......

Czytaj więcek


09
maj 2020
Przemodlona Ewangelia i Droga, Prawda, Życi

Jan był tym Apostołem, który jako jedyny z Apostołów stał pod krzyżem. Ale ten młody chłopak, dla którego Jezus okazał się wszystkim, stał się również jednym z pierwszych świadków Zmartwychwstania Jezusa. Pamiętamy, że kobiety, które poszły namaścić ciało Jezusa rano po szabacie, wróciły przerażone mówiąc, że ciała nie ma i że miały widzenie, że Jezus zmartwychwstał. Na wiadomość zareagowali natychmiast Piotr i Jan. Pamiętamy też, że to Piotr stał się pierwszym świadkiem pustego grobu, a Jan — zaraz po Piotrze. Te dwa wydarzenia, czyli obecność na Kalwarii i obecność przy pustym grobie,......

Czytaj więcek


02
maj 2020
Autor ewangelii i głos Pasterza

Autor ewangelii i głos Pasterza Niezależnie od rozstrzygnięcia czy Jan Prezbiter i Jan Apostoł to ta sama osoba, wiadomym jest jednak, że ta ewangelia powstała w środowisku św. Jana. Co o nim wiemy? Jan, gdy przebywał z Jezusem, był chłopcem zaledwie kilkunastoletnim, najmłodszym spośród Apostołów. On jako jedyny spośród nich nie przeżył śmierci męczeńskiej. Jak mówi tradycja starochrześcijańska najpierw przebywał w Efezie(dzisiaj tureckie miasto Seldżuk), gdzie zresztą znajduje się jego grób, ale dopełnił swojego życia na pobliskiej wyspie Patmos. Ile miał lat, w porównaniu do innych Apostołów? Kiedyś ks. Jan Twardowski zwrócił......

Czytaj więcek


25
kwi 2020
Powstanie ewangelii Jana i smutni z Emaus

Ewangelia Jana jest bez wątpienia najtrudniejszą ewangelią do czytania i zrozumienia. Zarazem jednak zawiera treści, które dla nas, po 20 wiekach istnienia chrześcijaństwa jest nieco łatwiej zrozumieć. Jej budowa różni się od trzech wcześniej omawianych ewangelii, które można było ze sobą zestawiać i porównywać. Ewangelia Jana powstała najpóźniej ze wszystkich, pod koniec I wieku. Badacze podają różne daty: jedni mówią, że jeszcze w latach osiemdziesiątych, może 85 pierwszego wieku; inni z kolei, że bliżej roku setnego, może gdzieś około 95.Oznaczałoby to, że została napisana ok. 50 – 60 lat po śmierci i......

Czytaj więcek


18
kwi 2020
Synoptikos i Tchnienie Boga

Wiemy już z dotychczasowych naszych rozważań, że ewangelia Marka jest pierwszą, która została napisana. Wiemy, że jest najkrótsza, że została utrwalona oczami apostoła Piotra, że jest bardzo męska i zwięzła i … że brakuje w niej wielu wydarzeń i słów Jezusa. Gdy została spisana i rozpowszechniona, to poznano w Kościele, że ona nie wystarczy. I wtedy postanowiono napisać jeszcze jedną Ewangelię. Najpierw uczynił to Mateusz, a potem Łukasz. Ciekawe jest jednak to, że już od czasów starożytnych porównywano ze sobą Ewangelie Mateusza, Marka i Łukasza. Po grecku taki zabieg porównywania nazywa się „synchorao”,......

Czytaj więcek


11
kwi 2020
Treść Ewangelii Marka 2 i pusty grób

W ostatniej lekcji postawiliśmy pytanie o treść ewangelii Marka. Wiemy, że dominują w niej dwie prawdy: Jezus jest to prawdziwy Bóg. Jezus jest to prawdziwy człowiek. Co to znaczy, że „Jezus to prawdziwy człowiek”? Ewangelia św. Marka bardzo eksponuje ludzką stronę tożsamości Jezusa. Przykładowo: pod koniec rozdziału czwartego czytamy o burzy na jeziorze, podczas której Jezus śpi. Apostołowie budzą Go i mówią: „Nauczycielu, nie obchodzi Cię, że giniemy?” A On wstał i rzekł do jeziora „Milcz, ucisz się”. Wtedy rzekł do nich „Dlaczego tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary.” Widzimy więc......

Czytaj więcek


04
kwi 2020
Treść Ewangelii Marka i Ukrzyżuj!

Wiele już wiemy o ewangelii Marka – o autorze, o jej powstaniu, o jej centralnych punktach. Warto jeszcze postawić pytanie o treść tej ewangelii. Otóż dominują w niej dwie prawdy: Jezus jest to prawdziwy Bóg Jezus jest to prawdziwy człowiek. Innymi słowy, jest to jakby pierwsze chrześcijańskie wyznanie wiary:Jezus to prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Gdzie to znajdziemy w ewangelii Marka? Otóż najpierw zatrzymajmy się na pierwszym wyznaniu. Na początku ewangelii czytamy: „Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym”. Marek już na początku ewangelii daje nam wskazówkę, że Ten, o którym będziemy......

Czytaj więcek


28
mar 2020
Kolejna męska Ewangelia i Łazarz

Wiemy już, co stanowi centralny punkt ewangelii Marka. Ale możemy jeszcze zapytać, czy jest coś, co ją wyróżnia spośród pozostałych? Otóż może być tym elementem to, czego w niej nie ma. A nie ma w tej ewangelii jakiejkolwiek wzmianki o okolicznościach narodzenia Pana Jezusa, o Jego dzieciństwie i o Jego młodości. Pozostaje wiec przypuszczenie, że gdybyśmy mieli tylko Ewangelię Marka, to nic byśmy o tym okresie życia Jezusa nie wiedzieli! Czemu nie ma tam opisanych wydarzeń z dzieciństwa Jezusa? Jest tak może dlatego, że ewangelia Marka bardzo dobrze oddaje psychikęmężczyzn. Zazwyczaj każdy......

Czytaj więcek